FAQ

Jak to celé funguje?

Díky BYX nemusí být cesta k vlastnímu bydlení složitá ani v době vysokých úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Výhodnost a klíčové vlastnosti BYX nejlépe pochopíte díky kalkulátoru. Program BYX můžete v první fázi využít v bytovém domě Letnian.

Zjistěte, co je program BYX v krátkém videu. Přehrát video Přehrát video

Co je BYX

Bydlení hned, koupě později

S programem BYX můžete pořídit byt nyní a jeho plnou kupní cenu doplatit až za 6 let, resp. za 4 roky po jeho zkolaudování a předání k užívání.

Byt si můžete upravit podle vašich představ nebo ho můžete nechat zařídit nás podle vašich požadavků. Například namontujeme kuchyňskou linku nebo vestavěný nábytek.

Po dobu trvání vaší účasti v programu BYX můžete v bytě bydlet vy nebo ho můžete pronajímat.

Program BYX

 • Umožňuje vám stanovit si výši měsíčních plateb podle vlastních možností (s omezením spodní hranice)
 • Nevyžaduje přezkoumání příjmů žadatele při vstupu do programu
 • Ve srovnání s hypotékou má program BYX značnou výhodu nejen v aplikované výši úroku, ale zároveň ve flexibilitě a požadavku počáteční úhrady kupní ceny z vlastních zdrojů
 • Přináší smluvní jistotu neměnnosti původní kupní ceny v průběhu celé doby trvání účasti zájemce v programu BYX
 • Kupní cenu bytu můžete kdykoliv doplatit, tím nabydete vlastnické právo k bytové jednotce a svoji účast v programu tak ukončíte
 • Za určitých podmínek můžete svojí pozici v programu BYX převést na třetí stranu


Minimální měsíční platba BYX se odvíjí od úrokové sazby ČNB.
Jaká bude v době předání bytů, v roce 2025?

Předání bytů je předpokládané ve 3. čtvrtletí roku 2025. Při předpokládaném poklesu této sazby bude měsíční platba BYX nižší.

Měsíční platba dle úrokové
sazby ČNB (vč. DPH)

Typ bytu
Záloha
Kupní cena (vč. DPH)
7 % p.a.
(aktuálně)
6,5 % p.a.
6 % p.a.
2+kk 15 % 9 152 996 Kč
37 662 Kč
33 942 Kč
30 221 Kč
30 % 8 990 927 Kč
30 229 Kč
27 252 Kč
24 275 Kč


3+kk 15 % 11 963 188 Kč
49 084 Kč
44 221 Kč
39 359 Kč
30 % 11 751 361 Kč
39 369 Kč
35 478 Kč
31 587 Kč

Co umí kalkulátor?

Zkuste si spočítat, jak funguje pořízení bytu s programem BYX. Na konkrétních číslech se můžete přesvědčit o jeho výhodách.

Volba kategorie bytu

Vyberte, jaká kategorie bytu by vás zajímala. Pro každou kategorii jsme vybrali alespoň jeden typický byt z naší nabídky s obvyklou velikostí a kupní cenou. Přehled všech bytů v bytovém domě Letnian bude při zahájení prodeje bytů uveden na webových stránkách projektu.

Stanovení výše zálohy

Čím vyšší je vstupní záloha a čím dříve dojde k její úhradě, tím nižší je kupní cena, a tedy i doplatek. Výši úvodní zálohy na úhradu kupní ceny je možné zvolit mezi 5 % až 85 %. Maximální započitatelná doba pro výpočet snížení ceny je 18 měsíců, tedy předpokládaná doba výstavby.

Doba účasti v programu BYX

Účast v programu jde sjednat minimálně na období 12 měsíců a maximálně na období 48 měsíců od kolaudace bytového domu. Sjednaná doba trvání programu nijak neomezuje možnost mimořádně doplácet kupní cenu. To můžete udělat jednou za kalendářní půlrok. Výše měsíčních plateb bude po každé mimořádné úhradě překalkulována.

Současně je možné účast v programu BYX kdykoliv ukončit úhradou zbývající doplatku kupní ceny s předchozí notifikací alespoň dva měsíce předem (tři měsíce v případě doplacení úvěrem).

Nastavení měsíční platby

Výši měsíčních plateb si nastavte podle svých aktuálních nebo budoucích finančních možností. Tuto částku můžete v průběhu opakovaně měnit.
Po dokončení bytového domu a jeho kolaudaci s vámi bude uzavřena nájemní smlouva, na jejímž základě budete po dobu účasti v programu BYX oprávněni jednotku užívat, přičemž za užívání budete hradit sjednanou měsíční platbu. Tato měsíční platba je dělena na dvě části:

Nájem – touto částí je kompenzován úrokový náklad investora, související s neuhrazenou částí kupní ceny bytové jednotky a trvajícím úvěrovým financováním. Tady je kalkulováno s úrokem 5 % ročně (pro období do konce roku 2024), od roku 2025 může být úroková sazba upravena (snížena) v závislosti na (v tu chvíli) aktuální výši REPO sazby (vyhlašované ČNB). Úroková sazba bude následně upravována podle Všeobecných podmínek programu BYX. Nájem představuje minimální výši měsíční platby. To znamená, že při nastavení minimální měsíční platby nedochází ke snižování doplatku kupní ceny. Tento režim ale může být zajímavý pro zájemce, kteří čekají na vhodné okolnosti k prodeji starší nemovitosti nebo na nižší úrokové sazby hypotečních úvěrů a chtějí do toho okamžiku investovat do užívání bytu co nejméně.

Dílčí úhrada kupní ceny – tato část je v plné míře použita na úhradu kupní ceny bytu. Tady platí jednoduchý princip – čím vyšší měsíční platbu zvolíte, tím víc snižujete doplatek kupní ceny a tím nižší budete platit nájem pro další půlroční období. Tento režim může vyhovovat těm, jejichž pravidelné příjmy umožňují rychlejší úhradu kupní ceny.

Zhodnocení nemovitosti za dobu financování

Kalkulátor znázorňuje také potenciál možného zhodnocení bytu na základě předpokladu, že ceny bytů v Praze budou nadále růst, i když možná nižším tempem než v předchozích letech. Tímto parametrem lze modelovat, jak se v průběhu času sníží poměr celkové dlužné částky (doplatek kupní ceny) vůči simulované hodnotě nemovitosti na konci trvání programu BYX. Tento parametr je důležitý mimo jiné pro účely poskytnutí hypotečního úvěru, kdy banka sleduje parametr LTV (poměr mezi poskytovaným úvěrem a hodnotou zajištění/nemovitosti). Tato simulace je dalším ukazatelem potenciálu výhodnosti setrvání v programu BYX a získání lepší pozice při jeho skončení, ve smyslu výhodnějších parametrů hypotečního úvěru pro dofinancování kupní ceny.

Je třeba zdůraznit, že kupní cena není dle smluvní dokumentace nijak navyšována a zůstává neměnná po celou dobu účasti v programu BYX ve výši sjednané ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě . Tedy není zasažena inflačními nebo jinými vnějšími vlivy.

Letnian

Časté dotazy

Hledáte odpověď? Přečtete si nejčastější dotazy, na které se ptáte.

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek 1. 6. 2023 rozhodla o zmírnění podmínek pro poskytování hypoték. Nadále nebude nutné u žadatelů uplatňovat limit DSTI („Debt Service To Income“), tj. celkové výše splátek vůči čistému měsíčnímu příjmu.

Nadále zůstává v platnosti limit DTI („Debt To Income“), který u žadatelů ve věku do 36 let omezuje celkový objem úvěru na 9,5násobek čisté roční mzdy, resp. 8,5násobek v případě žadatelů ve věku nad 36 let.

Příklad: S celkovým čistým měsíčním příjmem domácnosti 100 000 Kč bude možné si půjčit maximálně 11 400 000 Kč, resp. 10 200 000 Kč, pokud je žadatelům víc než 36 let.

V platnosti nadále zůstává i limit LTV („Loan To Value“), který omezuje výši úvěru vůči hodnotě zástavy, resp. nemovitosti. Žadatelé ve věku do 36 let si můžou půjčit maximálně 90 % hodnoty nemovitosti, starší 36 let maximálně 80 %.

V případě zájmu jsme připraveni připravit individuální nezávaznou nabídku hypotečních úvěrů. Naši hypoteční poradci spolupracují s téměř všemi bankami na trhu.

K pořízení bytu v bytovém domě Letnian je kromě běžné bankovní hypotéky možné v počátku využít i program BYX (de facto virtuální hypotéku), a starosti s vyřizováním hypotéky můžete hodit až na 6 let za hlavu. Přitom budete mít už od začátku garantovanou pevnou kupní cenu, kterou budete mít čas uhradit z vlastních prostředků nebo z hypotéky až do 30. 6. 2029. Do té doby pro vás bude program BYX fungovat podobně jako běžná hypotéka, ale:

 • bez prokazování příjmu a dalších omezení
 • s flexibilní výši měsíční splátky
 • vždy s nižší úrokovou sazbou než u běžných hypoték
 • s možností mimořádných úhrad nebo úplného doplacení bez sankcí
 • BYX není jednorázová akce. Je koncepční řešení, které umožňuje sjednat budoucí kupní smlouvu, a současně i smlouvu budoucí nájemní, a odložit úhradu kupní ceny až o 4 roky po kolaudaci objektu – po tuto dobu zůstanete v nájmu ve svém budoucím bytě. V zahraničí se takovému typu transakce říká “rent-to-buy”.

  Ano, jedná se o „ocenění“ kupujícího  s vyšší zálohou. Výše slevy funguje obdobně jako kdyby klient výši zálohy nad 5 % výchozí kupní ceny investoval s úrokem 7 % p.a. Pro výpočet tohoto event. snížení kupní ceny je zároveň důležitý i termín, ve kterém dojde k úhradě zálohy. Nejvyššího snížení je možné dosáhnout při úhradě zálohy do 31. 5. 2023, kdy se jako tzv. započitatelná doba používá 20 měsíců (tj. období výstavby), po tomto termínu se bude délka období již snižovat.

  Co umí kalkulátor

  Samozřejmě. Byt si můžete upravit podle běžných podmínek pro provádění klientských změn, které jsou známy z ostatních developerských projektů, a které jsou pro bytový dům Letnian nastaveny jen více přátelsky a klientsky.

  Byty Letnian

  Ano, pokud bude uhrazena záloha kupní ceny alespoň ve výši 30 %, bude souhlas s podnájmem bytu udělen

  Samozřejmě. Stačí avizovat dřívější úhradu doplatku kupní ceny, a k tomu okamžiku bude ukončena nájemní smlouva a podán návrh na vklad vaší kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

  Co umí kalkulátor

  V případě mírných změn ve vašich plánech je možné snížit měsíční platby, event. byt pronajmout někomu, kdo bude původně sjednané nebo upravené platby hradit místo vás. Je možné také převést svoji pozici na třetí osobu, která může i nemusí v BYXu pokračovat. Při převodu vaší pozice výhody navýšení hodnoty vašeho bytu zůstávají jenom vám. Vzorové smlouvy o převodu pozice jsou k dispozici.

  V podstatě se jedná o kalkulaci plateb nájemného, kterými je kompenzován náklad developera, kdy kupní cena není před zahájením užívání bytu uhrazena, a přesto je byt v plném rozsahu užíván. Dále je volitelně k těmto platbám přidána část, kterou je hrazen doplatek kupní ceny – je jen na vás v jaké výši. Tato část platby může být i zcela minimální.

  Co umí kalkulátor

  Úvodní nastavení pro první šestiměsíční období BYXu je v poměru cca 27% (úhrada):73% (nájem) (z celkové částky vč. DPH). Je ale možné poměr nastavit podle požadavku. Jen nelze překročit minimální částku, která je pro každý byt stanovena s ohledem na výši doplatku kupní ceny. Pozn.: Hypoteční úvěr s úrokovou sazbou 6,29% a splatností 25 let pracuje ve stejném období s poměrem cca 21% (úmor/splátka jistiny):79% (úrok).

  Co umí kalkulátor

  Bude ovlivněn pozitivně, resp. měsíční platby budou pozitivně ovlivněny, neboť kopírují REPO sazbu (vyhlašovanou ČNB) s diskontem, tedy každý pokles povede ke snížení i těchto plateb. Při stávající úrovni REPO sazeb naše kalkulace pracují s 5% p.a. úročením, tedy výrazně nižším než jsou běžné hypotéky, nebo jiné výhodné úvěrové linky (nikoliv spotřebitelské úvěry, které pracují s násobně vyššími úrokovými náklady).

  Ano. Ohledně vašeho bytu bude po celou dobu trvání vaší účasti v BYXu uzavřena jediná budoucí kupní smlouva, současně i podmínky financování na straně developera neumožňují její další prodej jiné osobě, než vám

  Ano, bezplatně vždy na konci šesti měsíčního období. Nebo jednou v průběhu trvání tohoto období, pokud klient není v prodlení s plněním jakékoliv smluvní povinnosti podmínek BYX, změna neohrozí řádné plnění podmínek Programu BYX Klientem a bude uzavřen dodatek smluvní dokumentace BYX. Změna bude sjednána formou velmi jednoduchého formuláře, který tvoří dodatek smluvní dokumentace.

  Co umí kalkulátor

  Nejlépe úhradou kupní ceny, kdy ihned končí nájemní vztah a je uzavřena kupní smlouva, která bude podána na katastr nemovitostí. Současně je možné i převést smlouvu na třetí stranu, se všemi výhodami, které pro klienta vyplynou, a to zejména s předpokládaným zhodnocením bytu a sníženou úrokovou sazbou hypotéčních úvěrů.

  Ano, jak je uvedeno v části “možnosti v případě nepředvídaných okolností” výše – jedná se o koncept převodu pozice na třetí osobu.

  Nenašli jste odpověď, kterou hledáte?
  Napište nám na info@byx.cz
  nebo volejte +420 800 720 250

  BYX Knowledge

  Zprávy z realitního a hypotečního trhu aneb
  Správná rozhodnutí se rodí z kvalitních informací.

  e15.cz

  Zapomeňme na brzké snižování sazeb, chceme být banda jestřábů, prohlásil Michl

  první polovině příštího roku čeká Česká národní banka (ČNB) nízkou inflaci kolem dvou procent, uvedl její guvernér Aleš Michl…

  Přečíst si článek Přečíst si článek

  newstream.cz

  Konsolidační balíček může už v příštím roce zlevnit byty až o čtvrt milionu

  V případě, že by se příští rok snížila daň z bydlení, klesla by podle developerů cena nabízených bytů. Návrh na snížení daně ze současných 15 procent na 12 procent je součástí probíraného vládního konsolidačního balíčku…

  Přečíst si článek Přečíst si článek

  forbes.cz

  Realitní trh v tuzemské metropoli ožívá. Zájemci si ale připlatí

  Realitní trh v Praze díky mírnému snižování hypotečních sazeb podle developerů začíná ožívat. Nedostatečná nabídka nových bytů způsobená vysokými náklady na výstavbu a komplikovanými povolovacími procesy…

  Přečíst si článek Přečíst si článek